Dla przycisku typowym zdarzeniem jest onClick (przy klikniciu myszk).
Informacje na temat staych koloru otrzymasz w systemie pomocy, który jest instalowany w rodowisku.
Uruchom pakiet Borland C Builder 6 Personal.
Hier erhält man aber die notwendigen Informationen, um die Software während der Installation freizuschalten: m/article/39702, aktivierung von C Builder 6 Personal: Please use the following to activate the product: Serial Number: 49b2-9z8py-4s7pv, authorization Key: t2d-zy7.Zamiast Form1 wpisz tam swój tytu okna,.Przycisk "obsuy" swoje zdarzenie.Also, modify AgreeToLicense property from ÂNo to ÂYesÂ.Pobierz Buildera, pliki do odcinka, licencja Buildera: free for non commercial use (wersja Personal do uytku wasnego oraz nauki).Note, to set Borland C Builder.0 Enterprise Serial Number and Authorization Key properties add in the Property Table following rows: SerialNo xxxx-xxxxx-xxxxx and AuthKey xxx-xxx.Setup Information: Setup Type: unspecified, deployment Method Used: unspecified.Z menu wybieramy opcj: File / Save Project.Takie puste okno nie jest specjalnie ciekawe, dlatego sccm 2012 r2 cumulative update 1 dodamy do niego nowy element - przycisk polecenia.Skompiluj i uruchom program (np.Pomidzy edytorem kodu a oknem przeczasz si przyciskiem F12.Builder tworzy funkcj btnKoniecClick i przenosi ci do edytora kodu.Zwró uwag, e po wpisaniu nowej nazwy.
This page is used to receive product activation information via email.
Pod spodem widniej trzy okna: Przed rozpoczciem tworzenia aplikacji kady nowy projekt powinnimy zapisa na dysku w przygotowanym do tego celu katalogu.
Deployment Difficulty: unspecified, platform(s Windows, richC, show Comments ( 0 ).
W, object Inspector wyszukaj wasno o nazwie, caption.
Program w C Builder dziaa na zasadzie obsugi zdarze, tzn.W ten sposób atwiej odszuka waciwy obiekt.Teraz w oknie pojawi si nasz przycisk.Teraz zmienimy nazw obiektu okna.Object Inspector wyszukaj wasno, caption (uwaga - przycisk musi by wybrany, aby w tym oknie byy dostpne jego wasnoci, wystarczy go w tym celu klikn myszk).Projekt moesz kaza skompilowa i uruchomi.Sign up today to participate, stay informed, earn points and establish a reputation for yourself!U dou po prawej stronie.Jak si znudzisz, zamknij je, aby powróci do Buildera (jeli przy powrocie otrzymasz okno kodu zamiast okna programu, to nacinij klawisz F12).Obsuga ta bdzie polegaa na zmianie wasnoci Color okna programu na kolor wg nazwy przycisku.Palety komponentów, czyli elementów do tworzenia okienek dialogowych.MZ 10:13:11, w tym odcinku stworzymy wreszcie pierwsz aplikacj okienkow - zgodnie z niepisan kodersk tradycj bdzie to program wywietlajcy napis hello world na ekranie, no tyle e ju nie w konsoli a w oknie aplikacji.Rozmiar archiwum:.Samo wstawienie przycisku nie powoduje jeszcze, e przycisk ten bdzie cokolwiek robi w naszym programie.